RLE-nett


Omslag -lite RLE-nett for eleven 
RLE-nett inneheld: 
- Fagstoff
- Oppgåver med mange bilete
- RLE-ordbok

Oppgåvene kan eleven gjere på eiga hand eller i gruppe. Nettstaden inneheld mange bilete som både eksemplifiserer og levandegjer. Ei eiga RLE-ordbok er ein del av RLE-nett. Eleven kan raskt søkje opp ord og begrep for å få korte og konkrete forklaringar. På RLE-nett finn eleven også meir fagstoff. 

RLE-nett for læraren (lærarlisens)
RLE-nett for læraren er innhaldsrikt og lett å bruke. Det inneheld:
- Generelt bakgrunnsstoff
- PowerPoint-presentasjonar 
- Kopioriginalar
- Rom for mangfold med seks filmar + tilleggsstoff og oppgåver (om dei største religionane og Human-Etisk Forbund)
- Tavleboka som er ein digital versjon av RLE-boka til bruk på interaktiv tavle, og som gjev læraren eit godt verktøy i førebuingane

 

 

 

 

 

 

Nyhet til fagfornyelsen

Prøv ut Cappelen Damms nye digitale tjeneste sammen med elevene dine.

Nettressurser