Filosofi og etikk

 

Her finn du «test deg sjølv-oppgåver»  som du kan gjere medan du jobbar med kapitlet på side 16–83 i RLE-boka.

 

 

Filosofi

Filosofi tyder eigentleg «kjærleik til visdom». Filosofi er ein vitskap som prøver å finne ut noko om samanhengen i tilværet.

Ein filosof er ein vis person som jobbar med filosofi; ein som tenkjer og resonnerer.

Etikk er læra eller teoriane om korleis vi bør leve; om kva som er rett og gale.